2. 6. 2016

Prečo sa bojím povedať, že som blogerka

"Weblog - webové sídlo, ktoré umožňuje registrovaným užívateľom publikovať svoje názory, skúsenosti a pod. k určitým témam. Autor sa nazýva bloger."
"Bloger - osoba uverejňujúca články na weblogu." 

www.danycuks.com | Template by DanyČuks